Wydarzenia

SZYMBUD wykona prace melioracyjne na terenie Gminy Poczesna

21-10-2013

SZYMBUD wybuduje oczyszczalnię ścieków w Dąbrowie Zielonej

20-08-2013

Umowa na remont zbiornika wodnego oraz amfiteatru w Kroczycach podpisana

20-08-2013

Umowa na przebudowę trybun na stadionie sportowym w Kroczycach podpisana

28-05-2013