Wydarzenia

SZYMBUD wykona prace montażowo-budowlane na składowisku odpadów w Bogatyni

09-12-2014

SZYMBUD wykona renowację i modernizację boiska sportowego w Kłomnicach

18-08-2014

Umowa na budowę Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny w Częstochowie podpisana

21-09-2014

SZYMBUD zmodermizuje budynki ZSCKR w Dobryszycach

21-07-2014